Klinické studie

REDUCING CIRCUMFERENCE OF INDIVIDUALS WITH OBESITY CLINICAL STUDY

Na základě těchto výsledků byl přístroj schválen americkým úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) jako neinvazivní estetická metoda pro snížení obvodu boků, pasu a horní části břicha. Studie byla provedena osobách s BMI mezi 30 a 40 kg / m2.

Low-Level Laser Therapy for Reducing the Hip, Waist, and Upper Abdomen Circumference of Individuals with Obesity
Photomedicine and Laser Surgery
Volume 35, Number 3, 2017

Gregory C. Roche, DO, Steven Shanks, Robert F. Jackson, MD, and Laura Jane Holsey, DO

APPEARANCE OF CELLULITE – VERJÚ PUBLISHED STUDY

clinical_laser_img1

Verjú je mnohostranným přístupem k řešení vzhledu celulitidy a je jediným zařízením jehož účinnost byla prokázána na základě studií Úrovně (1) s kontrolovaným placebem. Verjú je transdermální laser, který proniká kůží za účelem léčby hypertrofických adipocytů při současném zvýšení kožního kolagenu a stabilizaci fibrotického septae kolagenu.

A Double-Blind, Placebo-Controlled Randomized Trial Evaluating the Ability of Low-Level Laser Therapy to Improve the Appearance of Cellulite

Robert F. Jackson, MD, Gregory C. Roche, DO, and Steven Shanks

NON-INVASIVE BODY CONTOURING – VERJÚ PUBLISHED STUDY

Jackson_A-Double-Blind

Účinnost laseru na tukové buňky.

A Double-Blind, Sham-Controlled Study Demonstrating the Effectiveness of Low-Level Laser Therapy Using a 532-nm Green Diode for Contouring the Waist, Hips, and Thighs Abstract

David P. Suarez , DO; Gregory C. Roche , MD, FACS; Robert F. Jackson , MD, FACS

BUNĚČNÝ VÝZKUM 1998 – 2003

clinical_plastic

V roce 1998, společnost Erchonia, spolu s doktorem Rodrigo Neira, jenž je plastický chirurg z Kanady, začali zkoumat účinky laseru Erchonia na adipocyty. V roce 2000 představil Dr. Neira své výsledky na World Congress of Liposuction. Práce Dr. Neiry byla uvítána s velkým skepticismem. V důsledku toho společnost Erchonia oslovila tři samostatné nezávislé výzkumné pracoviště z celého světa, aby buď zdůvodnili nebo vyvrátili práci Dr. Neiry. Všechna tři pracoviště zopakovali inovativní práci Dr. Neiry, a jejich výsledky dokládají jeho původní zjištění.

Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue

Rodrigo Neira, M.D., Jose Arroyave, B.S.C.E., T.E.M., S.E.M., Hugo Ramierez, M.V., Clara Lucia Ortiz, M.D., Efrain Solarte, Dr. rer. nat. Federico Sequeda, Ph.D., and Maria Isabel Gutierrez, M.D., M.Se., Ph.D.

HLOUBKA PRŮNIKU 2001 – 2004

clinical_theAmericanJournal

Mezi lety 2001 a 2004 byly zahájeny četné výzkumné projekty, které zodpověděly základní otázky týkající se laserové fyziky:
Jak daleko může laser proniknout břišním podkožním tukem?
Může ovlivnit jak povrchní, tak hluboký podkožní tuk?
Mohl by laser sloužit jako funkční nástroj a doplněk klasické liposukce nebo jako samostatná konturovací technologie?
V roce 2001 výsledky magnetické rezonance (MRI) ukázalo, že laserová terapie rozpouští tuk až do hloubky 5,0 cm, čímž ovlivňuje povrchový i hluboký podkožní tuk. V roce 2004 klinická studie s náhodným výběrem a kontrolovaným placebem ukázala, že testované osoby podrobené laserovému ošetření mají měkčí tuk. Tato studie vedla k první a jediné certifikaci FDA 510 (k), která opravňuje použití laseru na trhu (Erchonia EML) jako doplňkové léčbě liposukce.

Fat Liquefaction: Effect of Low-Level Laser Energy on Adipose Tissue

Rodrigo Neira, M.D., Jose Arroyave, B.S.C.E., T.E.M., S.E.M., Hugo Ramierez, M.V., Clara Lucia Ortiz, M.D., Efrain Solarte, Dr. rer. nat. Federico Sequeda, Ph.D., and Maria Isabel Gutierrez, M.D., M.Se., Ph.D.

KLINICKÝ VÝZKUM 2004 – 2010

clinical_lasersSurgery

Ačkoli předchozí studie odpovídaly na důležité otázky, objevila se jedna nová otázka: Může laserová terapie sloužit jako samostatná neinvazivní metoda pro konturování těla? V roce 2008 společnost Erchonia začala na tuto otázku odpovídat. Data z pilotní studie ukázala významné úbytky na obvodu pasu, boků a stehen za pouhé dva týdny. Tyto údaje byly publikovány v Lasers in Surgery and Medicine v roce 2008.
Erchonia uznala potenciál této aplikace a naplánovala schůzku s Výzkumným zařízením pro výjimky s FDA, aby navrhla vhodnou klinickou studii. Erchonia, s použitím připomínek FDA, navrhla placebem kontrolovanou, randomizovanou, dvojitě zaslepenou klinickou studii. Subjekty byly navíc povinny vést denní dietní deník, zaznamenávající jakékoli odchylky od běžného životního stylu. Pokud by došlo k nejaké změna, subjekt by byl ze studie vyloučen. Žádná dieta, cvičení nebo doplňkový program nebyly během studie použity. Po dvoutýdenním období podávání zákroků většina subjektů překročila kritérium úspěšnosti FDA alespoň o 7,5 cm z pasu, kyčlí a stehen. Data byla publikována v roce 2009 v časopisu Lasers in Surgery and Medicine.

Low-Level Laser Therapy as a Non-Invasive Approach for Body Contouring: A Randomized, Controlled Study Lasers in Surgery Medicine 41: 799-809 (2009)

Robert F. Jackson, MD; Joug D. Dedo, MD; Greg C. Roche, MD; David I. Turok, and Ryan J. Maloney