Tipy pro lékaře – Použití laseru Verjú®

Obecné znalosti

Q: Co je systém zelených diod Verjú?

A: Verjú systém zelených diod je zařízení pro nízkoúrovňové terapie využívané k odstranění lipidů z tukových buněk.

Q: Jak systém zelených diod Verjú funguje?

A: Šest nízkoúrovňových laserov je umístěno nad zájmovou oblast klienta. Energie fotonů z laseru vybudí tělové buňky, způsobí uvolnění mastných lipidů a svraštění tukových buněk. Uvolněný tuk je odváděný skrz lymfatický system.

Q: K čemu se to využívá?

A: Verjú systém zelených diod se používá k redukci obvodu zájmových oblastí a znížení výskytu celulitidy.

Q: Jaké jsou výhody nízko-úrovňové terapie?

A: Klinické studie ukázaly významné snížení celkového obvodu pacienta, stejně jako znatelné snížení výskytu celulitidy.

Q: Do jaké míry je systém Verjú bezpečný?

A: Systém Verjú je zcela bezpečný. Jedinou nutnou prevencí je to, že pacient má nasazeny speciální brýle, které filtrují laserové světlo v průběhu zákroku.

Q: Jak hluboko do tkáně může světlo laseru proniknout?

A: Hloubka průniku závisí od několika faktorů včetně objemu a hustoty. Nízko-úrovňové lasery byly prověřeny v klinických studiích, které sledovaly jejich vliv na podkožní tkáně. Nízko-úrovňové lasery těmito tkáněmi prostupují, zatímco zařízení, které generují teplo ne.

Q: Jaký je rozdíl mezi zelenou diodou a jinými systémy?

A: Na rozdíl od jiných  systémů zelená dioda zvyšuje koncentraci kolagenu v dermální vrstvě a remodeluje kolagen uvnitř fibrotických přepážek. To dostává systém zelených diod před všechny jiné metody, které mají snahu řešit redukci obvodu a celulitidy.

Aplikace

Q: Je systém Verjú bolestivý?

A: Systém Verjú je zcela bezbolestný a nevyžaduje žádnou rekonvalescenci.

Q: Jak probíhá terapie na zařízení Verjú?

A: Terapie na zařízení Verjú probíhá ve třech jednoduchých krocích. Nejprve se identifikují oblasti s největším výskytem tuku a/nebo celulitidy, potom se diody umístí do polohy kolmo k zájmové oblasti a nakonec je na tuto oblast aplikován 7 cm široký paprsek chladného zeleného laseru.

Q: Jak dlouho laseru trvá než dojde k zlepšení v oblasti redukce  tuku a celulitidy?

A: Pacient může očekávát prvé výsledky již po dvou týdnech, v závislosti od počtu návštěv.

Q: Jaký je rozdíl mezi Lasermi a LED?

A: Laserové světlo je monochromatické (vlnová dékla jedné barvy), nerozbíhající se a koherentní (vlnové délky vo fáze). Světlo LED je nekoherentní (různé vlnové fázy), rozbíhavé do všech směrů a obsahuje široké spektrum vlnových délek. Lasery jsou schopny prostupovat materiálem, zatímco LED světlo se využívá jen k povrchovými účelům.

Věda

Q: Jaké klinické studie byly provedeny v souvislosti s laserem Verjú?

A: Laser Verjú byl podroben studijím s kontrolovaným placebo efektem, aby byla zjištěna jeho skutečná účinnost. V této studii dosáhl skvelých výsledků. Více se o těchto studiích můžete dozvědět zde.

Prodej & Marketing

Q: Kolik stojí procedura vykonaná laserem Verjú? 

A: V závislosti od požadované oblasti a množství potrebných zákroků se cena může pohybovat v rozmezí 1500 – 7000 Kč za zákrok.

Q: Jaké jsou trendy v oblasti laserovej terapie?

A: Popularita zákroků v rámci laserovej terapie se v průběhu roků zvyšuje. Zejména v západních krajinách roste klientela rychlým tempem. Největší nárůsty jsou vidět v oblasti laserového ošetření kůže.

 Q: Jak se může lékař využívající laser Verjú dostat na seznam ve vyhledávači spolupracujících lékařů?

A: Své údaje můžete přidat podle postupu uvedeného zde. 

Q:  Jak můžou majitelé zařízení Verjú získat přístup ke schváleným marketingovým materiálům (např. loga, obrázky, brožurky, bannery, plakáty,…)

A: Společnost Erchonia vytvořila marketingový portál přístupný pro všechny její zákazníky. Každý lékař si musí vytvořit své vlastní konto, postup jak to udělat naleznete zde

Dodržování norem

Q: Má terapie nízko-úrovňovými lasermi osvědčení FDA pro jejich použití na trhu?

(FDA = Food and Drug Administration; Úřad pro správu potravin a léčiv v USA)

A: FDA prověřuje zařízení se specifickými indikacemi pro použití na trhu. Někdy se širokou veřejností využíva termínu “Schváleno FDA”, co samotný úřad moc neschvaluje. Všechny lasery a zařízení od společnosti Erchonia určeny pro nízko-úrovňovou terapii získaly ověření FDA pro použití na trhu nebo byly opatřeny vlstním certifikátem v souladu s regulacemi FDA.

Q: Jsou jednotlivé nízko-úrovňové lasery Verjú testovány z hlediska zajištění bezpečnosti?

A: Verjú je navrženo, vyvíjeno a vyrobeno v souladu jak s regulacemi FDA tak i Mezinárodními standarty pro kvalitu medicínských zařízení. Před uvedením do provozu je hotové zařízení testováno podle Medicínských bezpečnostních standartů pro kontrolu laserů a EMC (standarty pro elektromagnetické zařízení).

Kontraindikace

Q: Existují nejaké podmínky, které by mi bránily v ošetření nízko-úrovňovým laserom?

A: Neexistují žádné normou regulované kontraindikace, avšak protože zatím nejsou k dispozici žádná dlouhodobá hodnocení na určité podmínky, zákroky Verjú se nedoporučují těhotným a kojícím ženám, lidem s kardiostimulátorem, výskytem rakoviny, poruchami imunitního systému (AIDS, HIV,…), kardiovaskulárním onemocněním, sníženou funkcí lymfatického systému, jater a ledvin, předepsanými protizánětlivými léky nebo aktuální nemocí provázenou sníženou funkcí imunitního systému.

Q: Způsobuje nízko-úrovňová terapie tepelné poškození tkáně nebo rakovinu?

A: Ne. Nízko-úrovňový laser z podstaty jeho navržení neprodukuje tepelo a nemění buněčnou strukturu. Laserové ozařování je neionizující, což znamená, že se neshromažďuje v tkáni.

Q: Existují nějaké vedlejší efekty? 

A: Někteří lidé hlásili pocit hluboké relaxace, která může způsobit ospalost.

Q: Existují nějaké komplikace po ošetření?

 A: Nejsou známy a / nebo publikované žádné nepříznivé účinky nízko-úrovňové laserové terapie.

 

Servis a opravy

Q: Jak dlouho trvá doba vyřízení servisního požadavku mého Verjú?

 A: Oprava trvá 3-5 pracovních dnů ode dne obdržení servisovaného dílu nebo zařízení. Prosím berte na vědomí, že tato doba nezahrnuje dobu přepravy tam a zpátky.

Q: Jak probíhá samotný proces opravy mého zařízení Verjú?

A: Prvním krokem je kontaktovat zástupce našeho servisního oddělení telefonicky nebo e-mailem a zadat požadavek k servisu. Za druhé, jakmile bude servisní požadavek podán, náležitě zařízení zabalte a balík opatřete servisním číslem z vnější i vnitřní strany. Jakmile obdržíme zařízení, budeme Vás o jeho obdržení kontaktovat telefonicky nebo e-mailem. Poté jej převezmou naši technici, kteří jej prozkoumají. Po obhlídce Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem abychom Vám zdělili diagnózu a náklady, spojené s opravou. Jakmile obdržíme souhlas, začneme s opravou. V průběhu opravy očekáváme přijetí platby. Opravené zařízení Vám pošleme zpátky a mailem Vám zdělíme sledovací číslo. Podle charakteru závady je po dobu opravy možné dodat náhradní zařízení.

Q: Existuje nějaký druh záruky poté, co byly provedeny opravy? 

A: Ano, máte 90 denní záruku na všechno: díly, práci, dopravu, apod. Všechny baterie a diody budou mít záruku jeden rok.

Q: Jaký je doporučený způsob dopravy mho zařízení Verjú?

A: Doporučujeme využít služeb FedEx nebo UPS, protože jsou nejspolehlivější. Pokud nemáte krabici nebo pěnu, do které zařízení zabalíte, můžete zajít na pobočku FedEx nebo UPS kde Vám ho zabalí.

Q: Je nutné posílat celé zařízení k opravě nebo mi můžou být zaslané díly a opravu zvládnu svépomoci?

A: Verjú se snaží o zaručení nejvyšší kvality. Proto veškerý servis děláme my a to buď přímo u klienta nebo u nás, aby bylo dosaženo nejvyšší možné kvality.

Q: Na jakou adresu zasílám moje Verjú v prípadě nutnosti servisu?

A: Zařízení bude posláno na adresu zastoupení společnosti v Chorvatsku.

GiM Med d.o.o.
Kneza Višeslava 3
10 000 Zagreb, Croatia

Q: Jaké informace mám mít připraveny při kontaktování zástupcu společnosti ve věci servisu?

A: Budete potřebovat seriové čislo Vašeho zařízení a Vaše kontaktní informace (adresa, telefonní číslo, email).

Pro více informací se obraťte na Váš manuál, kontaktujte nás přímo zde nebo se podívejte na instruktážní videa níže:

Verjú Laser System by Erchonia ® Training Video

Verjú Laser System Cellulite Training Video

Verjú Laser System Body Contouring Training Video