Věda

Společnost Erchonia, hnaná svým závazkem k výzkumu, významně přispěla k celosvětovému souboru znalostí týkajících se nízkoúrovňových laserů. Kromě empirických důkazů, které dokládají naše tvrzení, nám každá nová klinická studie Úrovně (1), kterou sponzorujeme, poskytuje jedinečnější porozumění různým biologickým reakcím, které se vyskytují, když se na živou tkáň aplikuje nízkoúrovňová laserová terapie (3LT®). Nově nabyté poznatky se stávají základem našich budoucích studií. Naše aplikace nízkoúrovňové laserové terapie v ZELENÉM spektru nejsou výjimkou.

Erchonia změnila lékařskou komunitu, když objevili účinky laseru s vlnovou délkou 635 nm na tukové buňky a na tomhle základě zkoumali v Erchonii různé metody jak vhodně působit na adipocyty a jejich okolní tkáně, až se zrodil Verjú.

S HRDOSTÍ PŘEDSTAVUJEME VERJÚ – PRVNÍ A JEDINÝ ZELENÝ LASER S OVĚŘENÍM OD FDA!

Jak to bývá se všemi velkými technologickými pokroky, i naše snaha vyvinout nejpokročilejší neinvazivní proceduru pro konturování těla vycházela z neúprosného odhodlání a oddanosti pro vědu. Díky tomu jsme vyvinuli efektivnější laserové zařízení pro konturování těla a vzhled celulitidy.

Verjú nabízí průlomové pokroky:

  • Souběžné konturování těla a redukci celulitidy
  • Kratší doba ošetření
  • Větší celkové úbytky centimetrů
  • Uživatelsky nezávislé ošetření
  • Pohodlná procedura

 

VERJÚ OD SPOLEČNOSTI ERCHONIA® — METODA PODLOŽENÁ VĚDECKÝMI DŮKAZY

Níže je diagram elektromagnetického záření, který byl základem pro naši teorii. Tento graf ukazuje, že v zeleném fotonu je více energie než-li ve fotonu červeném. Zajímavé je zmínit, že podle samozvaných odborníků skrz tělo nebo hluboko do těla pronikají všechny složky elektromagnetického záření s výjimkou viditelného světla. Domníváme se však, že tato teorie může být chybná a to na základě skutečnosti, že energie ve viditelném spektru má o 40% více energie na foton než má infračervené světlo, a to nemá nic společného s účinností laseru, jehož výkon se měří v miliwattech nebo wattech. Pokud nízkoúrovňová laserová terapie funguje na základě buněčného přenosu a ne výkonu, pak by naše teorie mohla být správná.

Erchonia dokončila 6 samostatných klinických studií, které prokázaly užitečnost laseru o vlnové délce 635 nm (červený paprsek) pro bezpečné a účinné vyprázdnění zvětšených tukových buněk. Verjú s vlnovou délku 532 nm (zelený paprsek) přenáší více energie, v důsledku čehož uvolňuje více lipidového materiálu a současně stimuluje syntézu kolagenu typu I a III.

Electromagnetic Spectrum 1Electromagnetic Spectrum 2

VERJÚ OD SPOLEČNOSTI ERCHONIA: ZÁVAZEK PRO VÝZKUM

Verjú se opírá o jasné histologické a klinické důkazy, které zajistí, že vaši pacienti podstoupí prokázanou neinvazivní metodu pro redukci tuku, konturaci těla a redukci celulitidy, která je bez bolesti, vedlejších účinků nebo nutné doby rekonvalescence. Verjú se zapsal do historie tím, že se stal vůbec první neinvazivní procedurou založenou na zeleném laseru, určenou pro snižování obvodu, za což získala ověření od FDA; tato významná událost způsobila, že FDA vytvořila novou kategorii metod a zařízení nazvanou OLI-Fat Reduction Laser. Po získaní našeho historického oprávnění jsme zůstali vytrvalí v objevování potenciálních přínosů technologie LLLT k prozkoumání jemných změn týkajících se funkce adipocytů, které by mohly modulovat projevy DNA, syntézu proteinů a hormonů, což v konečném důsledku ovlivňuje endokrinní funkce a imunitní systém.

Neira-Fat-Pics-fig6Lipolysis-sequence2-1NEW

Did you know?

Verjú nijak nepoškozuje a neničí tukové buňky a zachovává jejich pro tělo důležité funkce.

Fat-Cells-Series

Věděli jste že?

Si můžete prohlédnout a stáhnout všechny články na adrese www.verju.cz/clinicalstudies

REDUKCE CELULITIDY & DOKUMENTOVANÉ VÝSLEDKY

Podle lékařů, kteří provedli klinickou studii zaměřenou na redukci celulitidy s použitím zeleného laseru Verjú, LISM-Vol.-45-jackson4 bodová Nurnbergerově-Müllerově škála, která byla hodnocena, nemusí být dostatečně citlivá na to, aby vystihla všechny změny, které lékaři viděli očima, a zjistili, že pomocí 10 bodové stupnice, je možné lépe sledovat dosažené výsledky.

Laser Surgery Medicine
2013 Mar, 45(3); 14-17

NURNBERGER-MULLER ŠKÁLA PRO HODNOCENÍ CELULITIDY

Nurnbergerova-Müllerova škála byla publikována v mnoha článcích, ale ne mnoho, pokud vůbec nejaké z nich, aplikovali toto měřítko v klinických studiích úrovně (1), dvojitě zaslepených s kontrolovaným placebem. Důvodem je, že tato škála vyčleňuje pouze 4 stupně celulitidy a změna z 1 stupně na druhý by znamenala 25% rozdíl redukce celulitidy na základě vnímání lékařem. Viz příklad níže uvedené stupnice.

Stadium 0

Nejsou viditelné žádné prohlubně nebo změny povrchu kůže při stání, ležení nebo při zmáčknutí kůže.

Stadium 1

Nejsou viditelné žádné prohlubně nebo změny povrchu kůže při stání nebo ležení. Prohlubně se projeví při zmáčknutí nebo svalové kontrakci.

Stadium 2

Dimpling appears spontaneously when standing but not when lying down. The orange peel appearance of the skin is evident to the naked eye, without need for manipulation.

Prohlubně se samovolně objevují při stání, ale ne vleže. Vzhled pleti podobný pomerančové kůre je zřejmý pouhým okem, bez nutnosti jakékoliv manipulace.

Stadium 3

Prohlubně jsou samovolně přítomny, jak ve stoji, tak v leže, je zřejmé pouhým okem bez nutnosti jakékoliv manipulace;  Vzhled pleti podobný pomerančové kůre je výrazný s vyvýšenými oblastmi a bulkami. Nurnberger-Müllerova škála může být kromě klasifikace závažnosti celulitidy použita také k posouzení změn závažnosti celulitidy dosažených po ukončení terapie. Pro klinickou studii prováděnou společností Erchonia, bylo posouzení pomocí Nurnberger-Müllerovy škály provedeno na výchozích hodnotách, za 2 týdny (po poslední procedure) a za 6 týdnů (4 týdny po poslední procedure).

VÝSLEDKY HODNOCENÍ CELULITIDY V KLINICKÉ STUDII

Changes in-Nurnberger-Muller-Scale-StagesSubjects-Achieving-Individual-Success-Chart

Cellulite-Placebo-Chart

VÝSLEDKY NEINVAZIVNÍHO TVAROVÁNÍ POSTAVY V KLINICKÉ STUDII

Verju-Body-Contouring-Study-Chart

Verjú využívá nejbezpečnější a nejvíce vědecky zkoumaný laser pracující na nízké úrovni na světě.